නැණසල පුවත්
 
English (UK)TamilSriLanka

President declares open 749th Nenasala

In pursuance of President Mahinda Rajapaksa’s concept of thousand Nenasalas, the President inaugurated the  749th Nenasala (Wisdom outlet) in the premises of the  Pitigala Vidyatilake Mahapirivena on 10th instant. (Feb). 

Chief incumbent of the Pirivena Venerable Yatadolamatte Mahinda Thero also graced the inauguration of this Nenasala which is in the area under the  Elpitiya Divisional Secretariat in the Galle District

ප්‍රථම නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කෙරේ - ජනපති නිරීක්‍ෂණය කරයි

ඵෙතිහාසික කතරගම කිරිවෙහෙර පුජා භූමියේ ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කෙරේ.

දිවයිනේ නන්දෙසින් කතරගම පුද බිමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ සන්නිවේදන කටයුතු පහසුකර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයෙන් මෙම පහසුකම් සංවර්ධනය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

කිරිවෙ‍හෙර පුජා භූමි ප්‍රදේශයට අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමද මේ අනුව සිදු කර තිබේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කතරගම කිරිවෙහෙර වැදපුදා ගැනීමට ඊයේ (31) රාත්‍රියේ පැමිණි අවස්ථාවේදී මෙම නැණසල මධ්‍යස්ථානය එතුමාගේ නිරික්‍ෂණයටද ලක්විය.

Sri Lanka’s Nenasalas successful despite high global telecentre failure

The Nenasala Telecentres (wisdom outlets) set up island-wide including the North and East provinces have yielded remarkable positive results, despite high failure of telecentres in the international arena.

ICT Agency of Sri Lanka (ICTA) CEO Reshan Dewapura says that Sri Lanka’s telecentre model ‘Nenasala’ is a live example of the successful implementation of the telecentre concept. The success of most of the telecentres set up in developing countries is only around 25 per cent. But in Sri Lanka the success of the Nenasala concept is more than 68 per cent. A comprehensive study is to be carried out to assess more exactly the percentage of success of the Nenasalas.

දැන්වීම් :

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම