හැඳින්වීම
 
English (UK)TamilSriLanka

හැඳින්වීම

ඉ-ශ්‍රී ලංකා මූලාරම්භය

ශ්‍රි ලංකා රජය විසින් දියත් කරන ලද ඉ-ශ්‍රි ලංකා මූලාරම්භයේ අරමුණ වනුයේ සියලු පුරවැසියන්ට "විවිධත්වයෙන් යුතු අසීමිත තොරතුරු මූලාශ්‍රයන්ට හා සන්නිවේදන මාර්ග" වෙත ප්‍රවේශය සැපයීමයි.

 • රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාම ශක්තිමත් කිරීම,
 • සාම ක්‍රියාදාමය ඉදිරියට රැ‍ගෙන යාම,
 • ජනජීවිතයේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීම, සහ
 • සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය විපුලිත කිරීම

සදහා තොරුතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණවේයට ඉටුකළ හැකි කාරය භාරයේ දැවන්ත විභවය හඳුනාගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කර තිබේ.

ශ්‍රි ලංකාතොරුතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ශ්‍රි.ල.තො.තා.ස.නි.) නැණසල දහසේ ව්‍යාපෘතිය (ඥාණ කේන්ද්‍ර) 

ඉ-ශ්‍රි ලංකා මූලාරම්භය යටතේ ක්‍රියාත්මක එක් ව්‍යාපෘතියක් වන්නේ නැණසල ව්‍යාපෘතියයි. “විශ්ව ඥාණ කේන්ද්‍ර ව්‍යාපෘතිය (නැණසල)” ලෙස කළින් හැදින්වූ මෙම වැඩසටහන, ශ්‍රි.ල.තො.තා.ස.නි. විසින් “නැණසල” නාමය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද අතර ග්‍රාමීය සහ අර්ධ නාගරික ජනගහණය කෙරෙහි තො.ස.තා. ව්‍යාප්ත කිරීම පිණිස ශ්‍රි ලංකාවේ සියලු ප්‍රදේශවල ආකෘති කිහිපයකින් ටෙලිසෙන්ටර් හෝ දැනුම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

නැණසල ස්ථාපිත කිරීම සහ තො.ස.තාක්ෂණය පාදක සේවා සැපයීම මගින් දිවයිනේ සියලු ග්‍රාමිය ප්‍රදේශයන්හි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම පිණිස යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ව්‍යාපෘතිය අරමුණු කරයි.

ග්‍රාමිය ප්‍රදේශයන්හි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය ව්‍යාප්තිය සහ භාවිතය සීමිත බැවින්, එම ප්‍රදේශ සඳහා තො.ස.තා. වෙත ප්‍රවේශය සැපයීමට ඇති වඩාත්ම ඵලදායී සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රමය වනුයේ නැණසල ස්ථාපිත කිරීම බව පිළිගෙන තිබේ. නැණසලෙහි ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ:

 • දිළිඳුකම අඩුකිරීම
 • සමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය, සහ 
 • සාමය ගොඩනැංවීමට

නැණසල මගින් සැපයීමට නියමිත සියලුම සේවා සහ සහයෝගය දිගුකාලීන තිරසාරබව අරමුණු කිරීමට/සහතික කිරීමට හැකි ආකාරයෙන් සිදුකරනු ලබන බව සටහන් කිරීම වටී. පහත දැක්වෙන ආකෘති යොදාගනිමින් රට පුරා නැණසල ජාලය ස්ථාපිත කිරීමේදී මුලින් පිහිටවූ නැණසල ඇගයීම මගින් උගත් පාඩම් යොදාගනු ඇත.

සංකීර්ණතාව සහ සපයනු ලබන සේවා අනුව තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය වෙනස් මාදිලි තුනක නැණසල හෝ දැනුම් මධ්යසස්ථාන ස්ථාපිත කරනු ඇත. ඒවා නම්,

“විශ්ව දැනුම ගමට” යන තේමාව යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ අන්තර්ජාල, විද්‍යුත් තැපෑල, දුරකථන, ෆැක්ස්, ඡායා පිටපත්, පරිගණක පුහුණු පංති සහ අනෙකුත් තො.ස.සේවා වෙත ප්‍රවේශය සැපයීම මෙන්ම මෙකී සේවාවන් දිගුකාලීන, තිරසාර ආකරයකින් සැපයීම අරමුණු කරමින් දිළිඳුබව අඩුකිරීම, සමාජ සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ සාමය ගොඩ නැගීමේදී ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් සඳහා උත්ප්‍රේරක බලපෑමක් සැපයීම පිණිස ප්‍රාදේශීය, ජාතික සහ විශ්ව තොරතුරු මූලාශ්‍රයන්ගේ කේන්ද්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමයි. මෙම වාර්ථාවේ තෙවැනි කොටසේ (අදියර 1) සිට ඉදිරියට ස්ථාන සහ හිමිකරුවන් තෝරාගැනීමේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමය පැහැදිළි කරයි. පළමු අදියරේදී, 2005 වර්ෂය අවසාන වන විට, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙරේ කිසිදු ප්‍රවේශයක් නොමැති හෝ මද ප්‍රවේශයක් පමණක් ඇති දකුණු සහ වයඔ පලාතේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයන්හි මධ්‍යස්ථාන 100 ක් පිහිටුවනු ඇත. 2007 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවන ද තවත් මධ්‍යස්ථාන 100 ක් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. 

ඉ-පුස්තකාල ග්‍රාමීය දැනුම් මධ්‍යස්ථානයන්හිම වඩා කුඩා ස්වරූපයක් වන නමුත් ප්‍රජා ආකෘතිය අනුව කටයුතු කරන සේවාවන් බොහෝමයක් නොමිලේ සපයන අතර මධ්‍යස්ථානයේ තිරසරබව පවත්වාගැනීම සදහා මුදල් අයකරන සේවා කිහිපයක් පවත්වා ගනු ඇත. දුරකථන සහ ජාතිකළ අන්තර්ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම පිණිස අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත පරිගණක මෙම මධ්‍යස්ථාන සතුවනු ඇත. අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ නොවී පරිහරණය කිරීම සදහා සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් පරිගණක පාදක පුහුණු මධ්‍යයේ පවතින අතර සියලු වයස්වල සිසුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා පොත් සහ වාර ප්‍රකාශන සහිත ඉ-පුස්තකාලයක් ස්ථාපිත කරනු ඇත. ගම්මාන මධ්‍යයෙහි, විශේෂයෙන්ම ආගමික සිද්ධස්ථාන, මහජන පුස්තකාල සහ ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයන්හි ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. මී ළඟ වසර 2-3 තුළ මෙම නැණසල: ඉ-පුස්තකාල 800 ක් විවෘත කරනු ඇත.

විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කාමරය, බහු මාධ්‍ය පරිගණක විද්‍යාගාරය සහ පිළිවැයීම් කාමරය බඳු සියලු යටිතල පහසුකම් ඇතුළුව දුරස්ථ සහ ඉ-ඉගෙනුම් සේවා දුරස්ථ සහ ඉ-ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන සතුවනු ඇත. ගෝලීය සංවර්ධන ඉගෙනුම් ජාලය සහ දේශීයව දැනට පවතින ඉ-ඉගෙනුම් ජාල හා සම්බන්ධ වෙමින් අන්තර් ක්‍රියාකාරී බහු නාලිකා ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම හරහා පුළුල් පරාසයක පරිශීලකයන් විශාල පිරිසකට නව තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීමේ සහ ඉගෙනීමේ අවස්ථා සැපයීම දුරස්ථ සහ ඉ-ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයේ සමස්ථ අරමුණ වේ. කොළඹින් බැහැර ප්‍රධාන නාගරික ප්‍රදේශවල පුළුල් පරාසයක ජනගහණයකගේ නිපුණතා මට්ටම ඉහළ නැංවීමට දුරස්ථ සහ ඉ-ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන අරමුණු කරයි. යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඊශානදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔලුවිල් පීඨය ඇතුළුව දුරස්ථ සහ ඉ-ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන 4 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය මේ වන විට නිරතව සිටී.

සුනාමි උවදුරින් අවතැන්වූ ජනයා රඳවා සිටින සුබසාධන කඳවුරුවල කුඩා පරිගණක මැදිරි හෝ නැණසල ස්ථාපිත කිරීම මගින් එම ව්‍යසනයෙන් විපතට පත් ජනතාවට තො.ස.තා. පහසුකම් සැපයීමේ වැඩ සටහනක් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. අධ්‍යාපනය සහ අනෙකුත් අදාළ විෂය පිළිබඳ අත්‍යාවශ්‍ය තොරතුරු සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවන්ගෙන් මෙම වැඩසටහන සපයන අතර පදිංචිකරුවන්ගේ තොරතුරු පිළිබඳ දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරනු ඇත. මෙම සියලු සේවා කදවුරු වැසියන්ට නොමිළයේ සපයනු ලැබේ. 

“සුනාමි හඬ” නම් මෙම දත්ත පද්ධතියෙහි කදවුරු වැසියන් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය, ඔවුනට අහිමිවූ දෑ සහ තම ජීවිත යළි ආරම්භ කිරීමට ඔවුනට අවශ්‍ය ‍දෑ පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම විශේෂ රෝගාබාධ සහ ප්‍රතිකාර පිළිබද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක තොරතුරුද එහි අන්තර්ගත වනු ඇත. සහන, පුනරුත්ථාපන සහ නැවත ඉදිකිරීම් අදියරේදී මෙම දත්ත පද්ධතිය රජයට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන අතර මෙම කඳවුරුවලට ආධාර ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන ආධාර ආයතනවලට සහ පුද්ගලයන්ට ද එය පිටුවහලක් වනු ඇත. අවතැන්වූවන් පිළිබද තොරතුරු වත්මනෙහි එක් රැස් කරන මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තනි නිවේශන ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස ද මෙම දත්ත සමුදාය ප්‍රයෝජනවත් වන අතර එමගින් බහුවිධ දත්ත සමුදා සහ අතිශයෝක්තියට නැංවූ දත්ත සහ සංඛ්‍යාද නිර්මාණය වීම වළක්වයි.

සුනාමි කඳවුරු නැණසල හරහා, තො.ස.තා. සහ එහි ප්‍රතිලාභ සහ එමගින් වෙනසක් ඇතිකළ හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනතාව අතර දැනුවත්බවක් ඇතිකිරීමට තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය අපේක්ෂා කරයි. විකල්ප රැකියා සොයා බැලීමට අවශ්‍ය වීමට ඉඩ ඇති අය සඳහා එමගින් වෘත්තීය පුහුණුව සපයනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය මාස 6 ක කාල සීමාවක් සදහා පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන නමුත්, කඳවුර පවත්නා කාල සීමාව මත පදනම්ව එය අවසන් කිරීම නම්යාශීලී වනු ඇත. මෙම මූලාරම්භයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් වනු ඇත්තේ කදවුර තුළ තිබෙන මානව සම්පත් වලින් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමයි. අප ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ගේ සැඟවුණු කුසලතා සහ බුද්ධි ප්‍රභාවෙන් නිසි ඵල ලබා ගනිමින් මධ්‍යස්ථාන මෙහෙයවිම සදහා කඳවුරේ සිටින තරුණ තරුණියන් අතරින්ම පිරිස් තෝරා ගැනිමට අපේක්ෂා කරයි. එම තරුණ පිරිස් වොලන්ටියර් ශ්රීම ලංකා ආයතනයේ ස්වේච්ඡා සේවකයන් විසින් පුහුණු කරනු ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථාන සාර්ථක වුවහොත්, කළින් සදහන් කළ නිර්ණායක යොදා ගනිමින් ඒවා ස්ථිර නැණසල ඉ-පුස්තකාල බවට පත්කිරීම ‍පිළිබඳව තො.ස.තා.නි. සළකා බලනු ඇත. සුනාමි උවදුරින් බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවල කඳවුරු 20 ක මධ්‍යස්ථාන විවෘත කර ඇත.

මෙම වාර්තාවේ ඉතිරි කොටස නැණසල; ග්‍රාමිය දැනුම් මධ්‍යස්ථානයන්හි (ව්‍යවසායකත්ව හෝ වාණිජ ආකෘතිය) සියලු ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබදව විස්තර සපයනු ඇත.

නැණසල ව්‍යාපෘතියෙන් ආවරණය කරනු ලබන ප්‍රදේශ

පළමු අදියර තුළදී කලාප දෙකක් ආවරණය කරන ලදී.:අ) දකුණ සහ ආ) උතුර සහ නැගෙනහිර

දකුණු දිග කලාපයේ ආවරණය කරනු ලැබූ දිස්ත්‍රික්ක:

ගාල්ල (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 4 ක් පමණි.– ප්‍රා.ලේ.කො. 18 ක් අතුරින්)
මාතර (ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 16 ම)
හම්බන්තොට (ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 11 ම)
මොණරාගල (ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 11 අතුරින් ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 7 ක්)
රත්නපුර (ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 17 අතුරින් ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 10 ක්)
බදුල්ල (ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 15 ක් අතුරින් ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 5 ක්)

උතුර සහ නැගෙනහිර කලාපයේ ආවරණය කරනු ලැබූ දිස්ත්‍රික්ක: 

යාපනය (සියලු ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ)
කිළිනොච්චි (සියලු ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ)
වවුනියා (සියලු ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ)
මුලතිවු (සියලු ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ)
පොලොන්නරුව (මුළු ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 7 අතුරින් ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 3)
අනුරාධපුර (මුළු ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 20 අතුරින් ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශ 12)
ත්‍රිකුණාමලය (සියලු ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශ)

පළමු අදියර යටතේ ආවරණය කළ ප්‍රදේශ පළමු වගුවෙන් දැක්වේ. 

පළමු වගුව: නැණසල ව්‍යාපෘතිය- අදියර 1- දකුණු දිග සහ උතුරු සහ නැගෙනහිර

නැණසල ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

නැණසල ව්‍යාපෘතිය ය‍ටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් අතරට පහත දැක්වෙන දෑ අන්තර්ගත වේ.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 319 (ප්‍රා.ලේ.කො.) ඇති අතර ඒවා ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14,009 කට සහ ගම් 38,259 කට බෙදා තිබේ. නැණසල ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ අරමුණ වන්නේ දකුණු දිග සහ උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල නැණසල 100 ක් ස්ථාපිත කිරීම බැවින් පළමු ක්‍රියාකාරකම වනුයේ නැණසල මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවිය හැකි ස්ථාන ගණනාවත් තෝරා ගැනීමයි.

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ අරමුණු වනුයේ :

 • ස්ථානය තෝරාගැනීම සදහා තෝරාගනීම් නිර්ණායක හඳුනා ගැනීම
 • අවශ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු එකතු කරගැනීම
 • නැණසල ස්ථාපිත කිරීස සඳහා සුදුසු ස්ථාන තෝරා ගැනීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්

ඉහත කී අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනිම සදහා පහත දැක්වෙන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.

 • තෝරාගැනීම් නිර්ණායක
  කාලය සහ පැවැති සම්පත් සීමාසහිතවීම නිසා තෝරාගැනිමේ ක්‍රියාදාමය සදහා විශ්ලේෂණ ඒකකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම බවට තීරණය කරන ලදී. තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාදාමය සඳහා මූලික නිර්ණායක හතරක් හඳුනාගන්නා ලදි. එම නිර්ණායක වූයේ:
  • ජනගහණය
  • වෙළඳපොළක් පැවතීම
  • විදුලිබලය තිබීම
  • පාසලක් තිබීම

නැණසල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් ලෙස ග්‍රාම නිලධාරි වසමක් තෝරා ගැනීමට නම් එහි

  • 2,000 සහ 5,000 අතර ජනගහණ පදනමක්, 
  • කිලෝමීටර 5 ක අරයක් තුළ යටත් පිරිසෙයින් ‍තොග වෙළඳුන් 15 දෙනෙකු සිටින ස්ථිර වෙළඳපොළක්,
  • විශ්වාසය තැබිය හැකි බල ශක්තිය, සහ 
  • යටත් පිරිසෙයින් සිසුන් 300 ක් වත් සිටින 2 කාණ්ඩයේ පාසලක්
 • දත්ත එකතු කිරීම
  කලින් තීරණය කරන ලද කාල රාමුව සහ අයවැය තුළ අවශ්‍ය දත්ත එක්රැස් කිරීමට, ප‍ර්යේෂණ කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවන ලදී. (දකුණ දිග කලාපය සඳහා එක් කණ්ඩායමක් සහ උතුරු සහ නැගෙනහිර කලාපය සදහා එක් කණ්ඩායමක්)
 • සුදුසු ස්ථාන තෝරාගැනීම
  ප‍ර්යේෂණ කණ්ඩායම් විසින් එක්රැස් කරන ලද දත්ත පිරික්සා විශ්ලේෂණය කරනු ලැබීය. උපරිම භූගෝලීය ආවරණය ලබාගැනීම සඳහා සංඛ්‍යාක සහ දෘඩකාංග සිතියම් ගණනාවක් භාවිත කරන ලදී. 
නිමැවුම්

දත්ත එක්රැස් කිරීමේ, පිරික්සිමේ සහ විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යෝග්‍ය යැයි සැළකෙන ස්ථාන 90 ක ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කරනු ලැබීය. මේ අතුරින් 50 දකුණේ තිබූ අතර ස්ථාන 40 ක් උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල තිබුණි. උතුරු සහ නැගෙනහිර ආවරණය කළ ප‍ර්යේෂණ කණ්ඩායමට තම පර්යේෂණය සිදුකළ කාල වකවානුව තුළ දිස්ත්‍රික් දෙකක් (කිළිනොච්චි සහ මුලතිව්) සඳහා දත්ත එක් රැස් කිරීමට නොහැකි වූ හෙයින් කිසියම් ප්‍රදේශයක් සදහා අනුයුක්ත නොකරන ලද ‍ස්ථාන 10 ක් එම ප්‍රදේශ සඳහා වෙන් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

දිවයින පුරා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන සහ සයිබර් කැෆේ රාශියක් ඇති අතර ඒවා අතුරින් බහුතරයක් නාගරික සහ අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබේ.

අරමුණු

මෙම සමීක්ෂණයේ අරමුණු වූයේ:

 • මෙම මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කරන්නන් කවුරුන්ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීම
 • වත්මනෙහි ඒවා මගින් සපයනු ලබන සේවා හඳුනා ගැනීම
 • ටෙලිමධ්‍යස්ථාන වත්මනෙහි මුහුණ පාන්නාවූ සීමාවන්, බාධකයන් සහ ගැටළු අවබෝධ කර ගැනීම
 • මෙම මධ්‍යස්ථාන විසින් පිරිනමන විදුලි සංදේශ සේවා සඳහා ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් රටාවන් අවබෝධ කර ගැනීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • සමීක්ෂණය මගින් ආවරණය කරනු ලැබූ ‍ප්‍රදේශ
  නැණසල පිහිටුවීමට නියමිත ප්‍රදේශවලින්ම තොරතුරු රැස් කර ගැනීම පිණිස, ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය විසින් ආවරණය කරනු ලැබූ දිස්ත්‍රික්කවලම සමීක්ෂණය පැවැත්විය යුතු බවට එකඟවන ලදී
 • තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා යොදාගත් ලේඛන
  සමීක්ෂණය අතරතුරදී භාවිතා කිරීමට එකිනෙකට වෙනස් ලේඛන දෙකක් යොදාගන්නා ලදී. ඉන් එකක් වූ‍යේ අහඹු ලෙස‍ තෝරාගත් පරිශීලකයන් (භාවිතා කරන්නන්) නියැඳියකට පර්යේෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නාවලියකි. දෙවැන්න වූයේ මධ්‍යස්ථාන හිමිකරුවගෙන් සහ කළමනාකරුවන්ගෙන් තොරතුරු රැස්කිරීමට යොදා ගත් ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා මාර්ගෝපදේශයකි. 
නිමැවුම්

රැස්කර ගත් දත්ත පාදක කොට ගෙන වාර්තා ගණනාවක් පිළියෙල කරන ලදී. මෙම මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කරන්නන් කවුරුන්ද (වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ බව සහ ආදායම් මට්ටම ඇතුළුව), වැඩියෙන්ම භාවිතයට ගනු ලබන සේවාවන් වර්ග, මෙම මධ්‍යස්ථානවල ඇති උපකරණ වර්ග සහ සංඛ්යාව,  මධ්‍යස්ථානවල ඇති අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වර්ග සහ මධ්‍යස්ථාන මුහුණදෙන බාධක සහ අභීයෝග පිළිබද තොරතුරු මෙම වාර්තා මගින් සපයන ලදී. 

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ‍‍ටෙලිමධ්‍යස්ථාන තිබීම පිළිබඳ පූර්ව අත්දැකීමක් ශ්‍රී ලංකාවට නොතිබූ බැවින් සහ මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ටෙලිමධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මූල්‍ය සහයෝගය සැපයීමට ව්‍යාපෘතිය අදහස් කළ බැවින් සාර්ථකට ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි නැණසල ආදර්ශ කිහිපයක් හඳුනා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. 

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ :

 • ග්‍රාමීය ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා තත්වයන්ට ගැලපෙන සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි ටෙලි මධ්‍යස්ථාන ආදර්ශ කිහිපයක් හඳුනා ගැනීම
 • එක් එක් මාදිලියේ නැණසලට සැපයිය යුතු මූල්‍ය සහයෝගයේ ප්‍රමාණය පිළිබදව තො.තා.ස.නියෝජිතායතනයට මග පෙන්වීම
 • නැණසල මගින් සැපයීමට නියමිත අවම අවශ්‍ය සේවා ලබාදීමට අවශ්‍ය උපකරණ සංඛ්‍යාව සහ වර්ගය සම්බන්ධයෙන් තො.තා.ස.නියෝජිතායතනයට මග පෙන්වීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්

සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි ආදර්ශ කිහිපයක් පිළියෙල කිරීම පිණිස සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන සහ සයිබර් කැෆේ මගින් එක්රැස් කළ ‍මූල්‍ය සහ අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගන්නා ලදී. 

නිමැවුම්

රැස්කර ගත් දත්ත පාදක කොට ගෙන, නැණසල් වෙත සැපයිමට නියමිත උපකරණ සංඛ්‍යාව සහ වර්ග ඇතුළු ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කරන ලද අතර ඒ සමගින් පිරිවැය සහ ආදායම් ඇතුලත් මූල්‍ය ආකෘතියක් ද සකස් කරන ලදී.

වෙනස් ආකාරයේ වෙළද ව්‍යාපාර පවත්වා ගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ජනයාට අත්දැකීම් ඇති අතර ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම සහ නැණසල් සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවීම සහ ඒවායේ දිගු කාලීන තිරසාරබව සදහා වෙනස්කම් ඇති කිරිම පිණිස නැණසල් සඳහා කළමනාකරණ, සංවිධානාමය සහ තාක්ෂණික සහයෝගය අවශ්ය වනු ඇත.

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ :

 • නැණසල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය ආධාරක ආයතන සංඛ්‍යාව හඳුනා ගැනීම, සහ 
 • ආධාරක ආයතන තෝරා ගැනීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • යෝජනා කැඳවීම
  නැණසල ආධාරක ආයතන ලෙස තම ආයතන ස්ථාපිත කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින සංවිධානවලින් තො.ස.තා.නියෝජිතායතනය යෝජනා ඉල්ලා සිටින ලදී. මෙම කාර්යය සඳහා මූලිකවම භාවිතා කළ මධ්‍යයා වූයේ පුවත්පත්ය. පූර්ණ සේවා නැණසල ආධාරක ආයතනයක් සඳහා අනිවාර්ය නිර්ණායකයක් වූයේ නියමු නැණසලක් පිහිටුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව උප‍ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. 
 • ඇගයීම් නිර්ණායක හඳුනාගැනීම
  ලැබූ යෝජනා ඇගයීමට පෙර, ඇගයීම් රාමුවක් සකස් කරන ලද අතර තෝරා ගැනීමට නියමිත ආධාරක ආයතන සංඛ්‍යාව තීරණය කරනු ලැබීය.
නිමැවුම්

ඇගයීම් ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, පුද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සමාජය යන දෙකම නියෝජනය කරන්නාවූ ආධාරක ආයතන අටක් තෝරා ගන්නා ලදී. 

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ සකස් තළ යුතු මොඩියුල වර්ගය සහ සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීම සහ මාතෘකා ගණනාවක් පිළිබඳව පහසුකාරකයන් සහ නැණසල ක්‍රියාකාරකයන් පුහුණුකිරීම සදහා භාවිතයට ගතහැකි මොඩියුල කිහිපයක් පිළියෙල කිරීමයි.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්

විවිධ මොඩියුල සකස් කිරීම සඳහා තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය විසින් විශේෂඥයන් කිහිප‍ දෙනෙකුගේ සේවය ලබා ගන්නා ලදී.

නිමැවුම්

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, මොඩියුල අටක් සහ විමර්ශන අත්පොත් අටක් සකස් කරන ලදී.

නැණසල් සඳහා ලබා දෙන සිය සහයෝගයේ කොටසක් ලෙස, ආධාරක ආයතන පහසුකාරකයන් කිහිප‍දෙනෙකුගේ සේව‍ය ලබා දීමට සිදුවන අතර ඔවුන් පුහුණු කිරීමෙන් පසු නැණසල ක්‍රියාකාරකයන් සදහා පුහුණුකරුවන් ලෙස ක්‍රියාකරන අතර ඒ සමගම නැණසල ස්ථාපිත කරන ප්‍රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් අරඹනු ඇත.

අරමුණු
 • ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකාරකයන් සංඛ්‍යාව හඳුනා ගැනීම
 • පහසුකාරකයන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම
 • ආධාරක ආයතන සමග සහයෝගයෙන් පහසුකාරකයන් තෝරා ගැනීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • පහසුකාරකයන් සංඛ්‍යාව
  සැලසුම් කළ ක්‍රියාකාරකම්, නැණසල ව්‍යාපෘතියේ කාල රාමුව තුළ සම්පූර්ණ කිරීම පිණිස පහසුකාරකයන් 16 දෙනෙකු තෝරාගෙන පුහුණු කිරීමට තීරණය කරන ලදී. (ආධාරක ආයතන අට සඳහා එකකට දෙදෙනා බැගින්)
 • අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම
  පහසුකාරකයන්ගේ කාර්ය විස්තරය පදනම් කොට ගෙන අධ්‍යාපන මට්ටම සහ භාෂා කුසලතා ඇතුළුව අවශ්‍යතා ලැයිස්තුවක් සකස් කරන ලදී.
 • පහසුකාරකයන් තෝරා ගැනීම
  තෝරා ගත් ආධාරක ආයතන අටට අවශ්‍යතා ලැයිස්තුව සපයනු ලැබූ අතර, පහසුකාරකයන් හඳුනාගෙන තෝරා ගන්නා ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලදී.
නිමැවුම්

ආධාරක ආයතන විසින් පහසුකාරකයන් 16 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තෝරා ගන්නා ලදී.

අරමුණු

පුහුණුවේ ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ :

 • ඉ-ශ්‍රී ලංකා මූලාරම්භය සහ නැණසල ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව පහසුකාරකයන්ට මනා අවබෝධයක් ලබා දීම.
 • තෝරාගත් මාතෘකා කිහිපයක් පිළිබඳව පහසුකාරකයන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම.
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • පුහුණුව පැවැත්වූ ස්ථානය සහ කාලසීමාව
  තො.ස.තා.නි. සහ ශ්‍රී.ල.ස.ප.ආ. පරිශ්‍රයෙහි සති දෙකක කාලයක් සඳහා පුහුණුව සංවිධානය කර පවත්වන ලදී.
 • උපදේශකවරු
  පුහුණු මොඩියුල සකස් කළ අයම සමස්ත පුහුණු සැසිය පුරාම උපදේශකයන් ලෙස කටයුතු කරන ලදී.
 • පුහුණුවේ ඵලදායිත්වය
  පුහුණු සැසියේ ඵලදායිත්වය මැනීම පිණිස සහ ඉදිරි පුහුණු සැසි වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස එක් එක් මොඩියුලය සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර සහ පසු ස්වයං ඇගයීමක් සිදු කරන ලදී.
නිමැවුම්

පහසුකාරකයන් විසින් දක්වන ලද අදහස් සහ ස්වයං ඇගයීමේ ප්‍රතිඵල අනුව තම දැනුම් මට්ටම පිළිබඳව පහසුකාරකයන්ට හොඳ විශ්වාසයක් තිබුණි.

නැණසල හිමිකරුවන් සහ ක්‍රියාකාරකයන් වීම සඳහා යෝජනා සකස් කිරීමට කැමති පුද්ගලයන් හෝ සංවිධාන සිය යෝජනාවේ කොටසක් ලෙස ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් පිළියෙළ කළ යුතුය.  ව්‍යාපාරික සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමෙන් භව්‍ය යෝජකයන්ට සහාය වීම පිණිස ඉල්ලුම් විශ්ලේෂණයක් / අවශ්‍යතා ඇගයීමක් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී.

අරමුණු

ඉල්ලුම් විශ්ලේෂණයේ / අවශ්‍යතා ඇගයීමේ ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ :

 • නැණසල ස්ථාපිත කරනු ලබන ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ප්‍රජාවන්හි ජනතාවගේ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම
 • දැනට පවතින තො.ස.තා. මෙවලම් භාවිතා කිරීමේ රටාවන් වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම
 • දැනට පවතින තො.ස.තා. මෙවලම්හි වත්මන් පරිශීලකයන් කවුදැයි වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම
 • නැණසල ස්ථාපිත කරනු ලබන ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ප්‍රජාවන්හි ජනතාවට අවශ්‍ය තො.ස.තා. පාදක සේවා වර්ග වඩා හොඳින් අවබෝධ කරගැනීම සහ
 • අවශ්‍ය කරනු ලබන තො.ස.තා. පාදක සේවා සඳහා මුදල් ගෙවීමට ඇති කැමැත්ත සහ හැකියාව තක්සේරු කිරීම.
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • විශ්ලේෂණ ඒකකය සහ නියැදියේ ප්‍රමාණය
  නැණසල ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන්ගේ අදහස් විමසා, මෙම ක්‍රියාකාකරම සඳහා විශ්ලේෂණ  ඒකකය ගෘහය යැයි තීරණය කරන ලද අතර අහඹු ලෙස තෝරාගත් ගෘහයන්ගේ වයස අවුරුදු 12 හා  ඊට වැඩි සියලු සාමාජිකයන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ලක් කරනු ලැබේ.

  කලාපීය පදනමින්, විශ්වාසනීය මට්ටම 95% ක් ලෙස තීරණය කරනු ලැබූ අතර දෝෂ සීමාන්තරය 5% ක් ලෙස තබන ලදී.
 • යොදා ගත් ක්‍රමවේද සහ පර්යේෂණ කණ්ඩායම්
  සමීක්ෂණය පවත්වා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීමට පර්යේෂණ කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවන ලදී. එක් කණ්ඩායමක් උතුරු සහ නැගෙනහිර කලාපය සඳහා යෙදවූ අතර අනෙක් කණ්ඩායම දකුණු දිග කලාපය සඳහා යොදවන ලදී. ප්‍රශ්නාවලියක් සකස් කොට පූර්ව අත්හදා බැලීමට ලක් කරන ලදී. ප්‍රශ්නාවලියහ දේශීය භාෂාවන් දෙකටම පරිවර්තනය කරන ලදී.
නිමැවුම්

සමීක්ෂණය සිදු කළ කාලසීමාව තුළ එක් රැස් කළ තොරතුරු පදනම්ව වාර්තා දෙකක් පිළියෙල කරන ලදී. (එක් කලාපයකට එක බැගින්) වාර්තා දෙකම දේශීය භාෂාවන් දෙකට පරිවර්තනය කරනු ලබන අතර ඉන්පසුව මහජනයාගේ දැනගැනීම සඳහා තො.ස.තා. නියෝජිතායතනයේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලැබේ.

තෝරාගත් එක් එක් ස්ථානයේ පහසුකාරකයන් විසින් රැස්වීම් මාලාවක් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ.

අරමුණු :

ගම් දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම්වල ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ:

 • ඉ-ශ්‍රී ලංකා සහ නැණසල ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ප්‍රජාවන්ට වැඩියෙන් තොරතුරු සැපයීම.
 • නැණසල ව්‍යාපෘතිය පිරිනමන සේවා පිළිබඳව ප්‍රජාවන් දැනුවත් කිරීම.
 • දැනුවත්බව නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම.
 • නැණසල පිළිබඳ ආදාන සහ යෝජනා සැපයීම පිණිස ප්‍රජාවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම.
 • නැණසල ව්‍යාපෘතියේ අඛණ්ඩතාව පැහැදිලි කිරීම.
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම
  පහසුකාරකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමයක් ගම් දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම් සංවිධානය කර පවත්වනු ඇත. එම රැස්වීම් පැවැත්වීමේදී පහසුකාරකයන් පළාත් පාලන ආයතන සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.
 • රැස්වීම් අතරතුරදී භාවිතා කිරීමට නියමිත ලේඛන
  ධාරිතා ගොඩනැංවීමේ කණ්ඩායම විසින් රා.නො.ස. කිහිපයක සහයෝගයෙන් සහ ආධාරක ආයතන සහ පහසුකාරකයන්ගේ අදහස් ලබා ගෙන, ගම්මාන රැස්වීම් අතරතුරදී භාවිත කිරීමට නියමිත පත්‍රිකා සකස් කරන ලදී. ඒවා ඉංග්‍රිසි සහ දේශීය භාෂා දෙකෙන්ම පිළියෙල කරනු ලැබීය.
අපේක්ෂිත නිමැවුම්

රැස්වීම් සංවිධානය කරනු ලබන ගම්මානවල වැසියන්ට නැණසල ව්‍යාපෘතිය ඔවුනට පිරිනමන දේ සහ ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන අතර තම ජීවිත වඩාත් යහපත් කර ගැනීම සඳහා තො.ස.තා. පාදක සේවා භාවිතය පිළිබඳ වඩාත් දැනුවත් වනු ඇත.

අරමුණු

මුදල් ගෙවීම් සහතිකපත් යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ :

 • නැණසල ස්ථාපිත කරනු ලබන ප්‍රදේශවල වැසියන් විසින් තො.ස.තා. පාදක සේවා භාවිතය උත්තේජනය කිරීම
 • අවදානම්පාත්‍ර කණ්ඩායම්ලට දැරිය හැකි මිලකට තො.ස.තා. පාදක සේවාවන්ට ප්‍රවේශය සැපයීම
 • නැණසල සඳහා අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් සැපයීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම
 • නියමු යෝජනා ක්‍රමය
  මෙබඳු යෝජනා ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන පළමු අවස්ථාව මෙය වන නිසා, තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක නියමු ගෙවීම් සහතික පත් යෝජනා ක්‍රමයක් සැලසුම් කර අත්හදා බලනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සහාය ලබා දෙනු ලබන සියලු නැණසල්හි භාවිතා කරනු ලබන ගෙවීම් සහතිකපත් අවසාන යෝජනා ක්‍රමය වැඩි දියුණු කිරීමට මෙම නියමු ව්‍යාපෘතියෙන් උගත් පාඩම් යොදාගනු ඇත.
අපේක්ෂිත නිමැවුම්

ගෙවීම් සහතිකපත් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින්, නැණසල ස්ථාපනය කරනු ලබන ප්‍රදේශවල වැසියන්, තම ප්‍රජාවන් සංවර්ධනය සඳහා සහ තම ජීවිත වඩා යහපත් කරගැනීම සඳහා තො.ස.තා. පාදක සේවාවන් භාවිතය පිළිබඳ වැඩි දැනුමක් සහ අවබෝධයක් ක්‍රමිකව ලබාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, නැණසල ස්ථාපිත කිරීමේදී නැණසල ව්‍යාපෘතිය සපයන සහයෝගයේ කොටසක් වනුයේ තො.තා. ආශ්‍රිත උපකරණ සැපයීමයි.

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ:

 • පරිමාණ ආර්ථිකයේ වාසි ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහ
 • ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආධාර සපයන්නන් විසින් පනවනු ලැබූ ප්‍රසම්පාදන පරිපාටි සමග අනුකූල වීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • උපකරණ සංඛ්‍යාව සහ වර්ගය
  මින් පෙර සිදු කරන ලද ප්‍රාරම්භක වැඩ කටයුතු පාදක කර ගනිමින් (සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන / සයිබර් කැෆේ සමීක්ෂණය, ඉල්ලුම් විශ්ලේෂණය ආදී) එක් එක් නැණසල සඳහා සැපයිය යුතු උපකරණ සංඛ්‍යාව සහ වර්ගය තීරණය කරනු ලැබේ.
 • තාක්ෂණික පිරිවිතර
  නැණසල සඳහා සපයනු ලබන එක් එක් උපකරණය සඳහා තාක්ෂණික පිරිවිතර තො.ස.තා.නි. පිලියෙල කරනු ඇත.
 • ප්‍රසම්පාදනය
  විනිවිද සහ විවෘත බව සහතික කරනු පිණිස,  ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආධාර සපයන්නන් පනවා ඇති ප්‍රසම්පාදන අවශ්‍යතා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාලියේදී අනුගමනය කරනු ඇත.
අපේක්ෂිත නිමැවුම්

සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම අනුව සියලු නැණසල් සඳහා නිසි කලට වේලාවට නැණසල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ සපයනු ඇත.

ගම්මාන දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම්වලින් පසුව පූර්ව ලංසු රැස්වීම් සංවිධානය කර පවත්වනු ඇත. මෙම රැස්වීම් සඳහා සහභාගිවීමට සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනු ලබන නමුත් ප්‍රධාන සහභාගිවන්නන් වනු ඇත්තේ නැණසල හිමිකාරිත්වය සහ මෙහෙයවීම සඳහා වන භව්‍ය යෝජකයන් වේ.

අරමුණු

ලංසු තබන්නන්ගේ මෙම පූර්ව රැස්වීම්වල ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ :

 • ඉ-ශ්‍රී ලංකා යටතේ පවතින අවස්ථා පිළිබඳ යෝජකයන්ට දැනුම්දීම
 • විශ්ව ඥාණ කේන්ද්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ හිමිකර ගැනීම සඳහා මූලාරම්භය
 • යෝජනාවක් සකස් කරන්නේ හා ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීම
 • තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය පැහැදිලි කිරීම සහ
 • මේ සඳහා සම්බන්ධ වන සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ කාර්යභාරය සහ වගකීම් පැහැදිලි කිරීම
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • පූර්ව ලංසු රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම
  නැණසල ස්ථාපනය කරනු ලබන ප්‍රදේශ වල පළාත් පාලන නිලධාරීන් සමග සමීප සහයෝගිතාවයෙන් තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය පූර්ව ලංසු රැස්වීම් සංවිධානය කර පවත්වනු ඇත. මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලු පාර්ශ්වයන්ට පූර්ව ලංසු තබන්නන්ගේ රැස්වීම් පවත්වන ස්ථානය සහ වේලාව දැනුම්දීම පිණිස තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය පුවත්පත්, ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී දැන්වීම් යොදාගනු ඇත.
 • භාවිතා කිරීමට නියමිත ලේඛන
  පූර්ව ලංසු රැස්වීම්වලදී, නැණසල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධව සිටිනසියලු පාර්ශ්වයන්ගේ කාර්යභාරය සහ වගකීම් සමගින් නැණසල හිමිකාරිත්වය සඳහා වන යෝජනාවේ සංරචක සාකච්ඡා කරනු ඇත. යෝජනාවක් සකස් කිරීමට අදහස් කරන සියලු දෙනාම සැපයීමට නියමිත ලිපි ලේඛනාදියේ කොටසක් ලෙස ජයග්‍රාහකයන් සමග අත්සන් තබනු ලබන ගිවිසුම් කෙටුම්පත් සාකච්ඡා කොට ඔවුන් අතර බෙදා හරිනු ඇත.
අපේක්ෂිත නිමැවුම්

යෝජනාවක් සකස් කිරීම සඳහා වන අවශ්‍යතා තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සහ තෝරාගැනීමෙන් පසු ජයග්‍රාහී ලංසු තබන්නන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද යන්න වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට භව්‍ය යෝජකයනට පූර්ව ලංසු රැස්වීම් උපකාර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අරමුණු

මෙම ක්‍රියාකාරකමේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ වෙනස් යෝජකයන් විසින් පිළියෙල කරනු ලබන හොඳම යෝජනා තෝරා ගැනීමයි.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්
 • ඇගයීම් කමිටුව
  නැණසල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ලැබෙන යෝජනා ඇගයීම සඳහා ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආධාර ලබා දෙන්නන් විසින් පනවා ඇති නීති සහ රෙගුලාසි මත පදනම්ව සහ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමග අදහස් හුවමාරු කර, ඇගයීම් කමිටුවට සහභාගි වන සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ගේ අනුබැඳියා තීරණය කරනු ඇත.
 • පාරදෘශ්‍යභාවය සහ විවෘත භාවය
  පාරදෘශ්‍ය හා විවෘතභාවය සහතික කරනු පිණිස, පූර්ව ලංසු රැස්වීම්වලදී යෝජකයනට විස්තර කළ ඇගයීම් නිර්ණායකව ඇගයීම් කාර්යය සඳහා යොදා ගනු ඇත.
අපේක්ෂිත නිමැවුම්

මෙම ක්‍රියාකාරකම සඳහා නියම කර ඇති කාල රාමුව තුළ, වඩාත්ම හොඳ යෝජනාවක් තෝරා ගනු ලබනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අරමුණු

පුහුණුවේ අරමුණු අතරට පහත කරුණු ඇතුලත් වේ:

 • නැණසල ක්‍රියාකාරකයන්ගේ දැනුම් මට්ටම යාවත්කාලීන කිරීම සහ ඉහළ නැංවීම, සහ
 • නැණසල ක්‍රියාකාරකයන්ට මුණගැසීම සහ වේදිකාවක් සැපයීම සහ නැණසල ක්‍රියාකාරකයන්ගේ ජාලයක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කිරීම.
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්

ධාරිතා ගොඩනැංවීමේ කණ්ඩායම විසින් ලබාදෙන සම්පත් යොදා ගනිමින් පහසුකාරකයන් විසින් නැණසල ක්‍රියාකාරකයන් පුහුණු කිරීම සිදුකරනු ඇත.

අපේක්ෂිත නිමැවුම්

නැණසල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ආශ්‍රිත මාතෘකා ගණනාවක් පිළිබදව නැණසල ක්‍රියාකාරකයන් වඩා හොද අවබෝධයක් ලබා ගනු ඇත.

අරමුණු

අධීක්ෂණයේ සහ ඇගයීමේ ප්‍රධාන අරමුණු අතරට පහත සදහන් දෑ ඇතුලත් වේ:

 • වැඩසටහ‍නේ සඵලතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ බලපෑම් තක්සේරු කිරීම සහ වගවීම සහතික කිරීම 
 • ප්‍රගතිය මැනීම සහ ව්‍යාපෘතිය / වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සැලසුම් ප්‍රකාරව සිදුවන බවට වග බලා ගැනීම. 
 • ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාදාමයට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් සියල්ල සදහා ඉගෙනීම් සහ ධාරිතා ගොඩනැංවීම විපුලිත කිරීම.
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැකසුම්

අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ක්‍රියාදාමයේ විෂය මූලිකත්වය පවත්වා ගැනීම පිණිස, තො.ස.තා. නියෝජිතායතනය මෙම ක්‍රියාකාරකම ස්වාධීන සංවිධානයක් ලවා සිදු කරවනු ඇත‍.

අපේක්ෂිත නිමැවුම්

අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ඒකකයෙන් ලැබෙන්නා වූ ප්‍රතිපෝෂණය තුළින් නැණසල් හි දිගුකාලීන තිරසාර බව සහ නැණසල ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සපුරා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සහ කළමනාකරණ තිරණ ගනු ඇත.

නැණසල ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරට අදාළ අවසන් ක්‍රියාකාරකම ලෙස මෙය දකිනු ලැබීමට ඉඩ ඇතත්, නැණසල ස්ථාපිත කරනු ලබන ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාවන්ගේ සංවර්ධනයේ යන්ත්‍රය බවට ඒවා පත් කිරීමට සහ දිගුකාලීන තිරසාරබව අරමුණු කරමින් ජනතාවගේ ජීවිත වැඩි දියුණු කිරීමේ පළමු පියවර මෙය වනු ඇත.

දැන්වීම් :

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම