නැණසලට හිමිවූ ඩොලර් දශ ලක්ෂයේ ත්‍යාගය නැණසල මධ්‍යස්ථානවල සංවර්ධනයට යෙදවේ
 
English (UK)TamilSriLanka

නැණසලට හිමිවූ ඩොලර් දශ ලක්ෂයේ ත්‍යාගය නැණසල මධ්‍යස්ථානවල සංවර්ධනයට යෙදවේ

ලෝකයේ විශිෂ්ටතම ග්‍රාමීය  තොරතුරු තාක්‍ෂණ වැඩසටහන ලෙස  ජාත්‍යන්තර සම්මානයට පාත්‍රවු “නැණසල” ව්‍යාපෘතියට  ලැබුණු මුදල් ත්‍යාගය නැණසල මධ්‍යස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) තීරණය කර ඇත.

අන්තර්ජාතික බිල් ගේට්ස් අධ්‍යන ප්‍රවේශ සම්මානය සහ ඇමරිකානු ඩොලර් දශ ලක්ෂයක මුදල් ත්‍යාගයක් නැණසල ව්‍යාපෘතියට පිරිනැමිණි. මීට අමතරව තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් දශ ලක්ෂයක් වටිනා මෘදුකාංග ද මෙරටට ප්‍රදානය කෙරිණි.

‍2004 වසරේ දි සියයට හතරක මට්ටමේ පැවති මෙරට තොරතුරු තාක්‍ෂණ සාක්ෂරතාවය මේ වන විට සියයට හතලිහ දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන බවත් නැණසල ව්‍යාපෘතිය ඊට ප්‍රධාන රුකුලක් වු බවත් නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රෙෂාන් දේවපුර මහතා පවසයි.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් වන නැණසල දහස වැඩසටහනේ  ඉලක්ක මේ වසර අවසන් වීමට පෙර සපුරා ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන බවත් නැණසල මධ්‍යස්ථාන මගින් ලබා දෙන මහජන සේවාවන් තවත් පුලුල් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවත් දේවපුර මහතා පවසයි.

මේ වන විට දිවයින පුරා පිහිටුවා තිබෙන නැණසල මධ්‍යස්ථාන ගණන අටසිය දහයකි.

පසුගියදා මෙම සම්මාන ප්‍රදානය ප්‍රංශයේදි පැවැත්විණි.

පරිකථන


දැන්වීම් :

මධ්‍යස්ථාන සෙවීම