‘ජනපති මහින්ද ලෝකයේ සෙසු නායකයින්ට ආදර්ශයක්‘ - බිල්ගේට්ස්
 
SinhalaSriLankaTamilSriLanka

‘ජනපති මහින්ද ලෝකයේ සෙසු නායකයින්ට ආදර්ශයක්‘ - බිල්ගේට්ස්

රතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයෙන් ජනතාව සවිබලගැන්වීමට සහ විධිමත් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල බිහිකිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ලෝකයේ සෙසුනායකයන්ට ආදර්ශයක් බව මයික්‍රෝසො‍ෆ්ට් ආයතනයේ නිර්මාතෘ බිල් ගේට්ස් මහතා ප්‍රකාශකරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා විශ්වාස කරන ලෙසම ප්‍රජාව සංවර්ධනය කිරීම සදහා තොරතුරු තාක්‍ෂණය ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව තමා ද විශ්වාස කරන්නේ යැයි ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන බිල් ගේට්ස් මහතා ලොව විශිෂ්ටතම තොරතුරු තාක්‍ෂණය සම්මානය පිරිනමමින් පසුගිය 18වනදා ප්‍රකාශ කළේය.

සංවර්ධනය වෙනුවෙන් තොරතුරු තාක්‍ෂණය භාවිතා කිරීමේදී දුෂ්කරතා සහ අභියෝග රැසක් මතුවෙයි. එම අභියෝග ජය ගනිමින් සියලු දෙනාට තොරතුරු තාක්‍ෂණය සදහා අවස්ථා ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා ගෙන ඇති පියවර ප්‍රශංසා කළේය.විශේෂයෙන් ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු වරප්‍රසාදිත ජනතාවට ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධන අවස්ථා පුලුල් කිරීමට එතුමා ක්‍රමෝපායිකව මැදිහත්වීම තමා අගය කරන බව බිල් ගේට්ස් මහතා කියා සිටියේය.

සෑම ජීවිතයකටම සමාන වටිනාකමක් ඇති බව විශ්වාස කරන බිල් සහ මෙලින්ඩා ගේට්ස් පදනම එම දර්ශනය වෙනුවෙන් කැපවී ක්‍රියා කරන නායකයෙකු වන ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය අගය කරන අතරම ඔහුගේ එම ප්‍රතිපත්තිය ලොව සියලු දෙනාට ආදර්ශයක් බව අවධාරනය කරනු ලැබීය.

Add commentPoorBest 
Notices :

Nenasala Search
Contents of this site is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.