තෙවන අභිමංසල සුවසහන මධ්‍යස්ථානයට 'නැණසල'ක්
 
SinhalaSriLankaTamilSriLanka

තෙවන අභිමංසල සුවසහන මධ්‍යස්ථානයට 'නැණසල'ක්

තෙවන අභිමංසල සුව සහන මධ්‍යස්ථානය සඳහා ද නවීන  පහසුකම්වලින් සමන්විත නැණසල මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පවසයි.


මෙය අභිමංසල සුවසහන මධ්‍යස්ථානයක ස්ථාපිත කෙරෙන තෙවන නැණසල මධ්‍යස්ථානය වන බවද නියෝජිතායතනය පවසයි.
සමාජයේ සෙසු ‍පිරිස් සඳහා තොරතුරු තාක්‍ෂණ දැනුම මෙන්ම එම පහසුකම් ලබා දීමට  නැණසල මධ්‍යස්ථාන මගින් විශාල රුකුලක් ලැබේ. දැයේ විරුවන් වෙනුවෙන්ද එවැන්නක් ලබා දීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වන බවද නියෝජිතායතනය සඳහන් කරයි.
ඉබ්බාගමුව පාන්ගෝල්ලේදී ලබන 25 දා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා අතින් තෙවන  අභිමංසල සුවසහන මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමට නියමිතය.


මේ වන විට දිවයින පුරා ස්ථාපිත කර තිබෙන නැණසල මධ්‍යස්ථාන ගණන 765කි.

Add commentPoorBest 
Notices :

Nenasala Search
Contents of this site is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.