ප්‍රථම නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කෙරේ - ජනපති නිරීක්‍ෂණය කරයි
 
SinhalaSriLankaTamilSriLanka

ප්‍රථම නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කෙරේ - ජනපති නිරීක්‍ෂණය කරයි

ඵෙතිහාසික කතරගම කිරිවෙහෙර පුජා භූමියේ ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නැණසල මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කෙරේ.

දිවයිනේ නන්දෙසින් කතරගම පුද බිමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ සන්නිවේදන කටයුතු පහසුකර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයෙන් මෙම පහසුකම් සංවර්ධනය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

කිරිවෙ‍හෙර පුජා භූමි ප්‍රදේශයට අධිවේගී අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමද මේ අනුව සිදු කර තිබේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කතරගම කිරිවෙහෙර වැදපුදා ගැනීමට ඊයේ (31) රාත්‍රියේ පැමිණි අවස්ථාවේදී මෙම නැණසල මධ්‍යස්ථානය එතුමාගේ නිරික්‍ෂණයටද ලක්විය.

 

Add commentPoorBest 
Notices :

Nenasala Search
Contents of this site is licensed under a Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.