தொடர்புகளுக்கு
 
English (UK)SinhalaSriLanka
   

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்

முகவரி : 160/24, கிரிமண்டல மாவத்தை,
கொழும்பு 5.
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 236 9100
தொலைநகல் : +94 11 236 9091
மின்னஞ்சல் : info@icta.lk
(*) தேவையான
அறிவித்தல்கள் :

அறிவகத் தேடல்